Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Gilze en Rijen

Gilze en Rijen

48,5%sociaal-cultureel
47,3%ecologisch
55,1%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie52,7%
36,6%Politieke participatie52,4%
52,3%Woonomgeving53,9%
55,9%Wonen66,5%
44,0%Veiligheid44,1%
56,2%Onderwijs51,1%
26,2%Gezonde leefstijl39,1%
29,0%Gezondheidszorg46,2%
46,8%Kunst en cultuur27,0%
29,3%Economische participatie52,1%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
52,7%Maatschappelijke participatieA
52,4%Politieke participatieB
53,9%WoonomgevingC
66,5%WonenD
44,1%VeiligheidE
51,1%OnderwijsF
39,1%Gezonde leefstijlG
46,2%GezondheidszorgH
27,0%Kunst en cultuurI
52,1%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem50,6%
44,1%Water45,9%
37,9%Afval en grondstoffen58,2%
45,9%Energie35,2%
25,5%Natuur en landschap38,8%
55,1%Externe veiligheid en hinder56,6%
55,5%Lucht45,8%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
50,6%BodemA
45,9%WaterB
58,2%Afval en grondstoffenC
35,2%EnergieD
38,8%Natuur en landschapE
56,6%Externe veiligheid en hinderF
45,8%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen56,1%
46,3%Arbeid59,0%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid48,0%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
34,8%Kennis52,1%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
56,1%ConcurrentievermogenA
59,0%ArbeidB
48,0%Infrastructuur en bereikbaarheidC
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
52,1%KennisE