Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Grave

Grave

50,1%sociaal-cultureel
55,4%ecologisch
48,3%economisch

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie65,7%
36,6%Politieke participatie55,3%
52,3%Woonomgeving42,8%
55,9%Wonen48,5%
44,0%Veiligheid45,0%
56,2%Onderwijs60,7%
26,2%Gezonde leefstijl38,5%
29,0%Gezondheidszorg38,8%
46,8%Kunst en cultuur51,7%
29,3%Economische participatie53,7%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
65,7%Maatschappelijke participatieA
55,3%Politieke participatieB
42,8%WoonomgevingC
48,5%WonenD
45,0%VeiligheidE
60,7%OnderwijsF
38,5%Gezonde leefstijlG
38,8%GezondheidszorgH
51,7%Kunst en cultuurI
53,7%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem62,1%
44,1%Water29,8%
37,9%Afval en grondstoffen65,0%
45,9%Energie39,8%
25,5%Natuur en landschap65,6%
55,1%Externe veiligheid en hinder68,5%
55,5%Lucht56,7%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
62,1%BodemA
29,8%WaterB
65,0%Afval en grondstoffenC
39,8%EnergieD
65,6%Natuur en landschapE
68,5%Externe veiligheid en hinderF
56,7%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen54,3%
46,3%Arbeid55,5%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid34,9%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden52,1%
34,8%Kennis44,5%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
54,3%ConcurrentievermogenA
55,5%ArbeidB
34,9%Infrastructuur en bereikbaarheidC
52,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
44,5%KennisE