Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Haaren

Haaren

55,8%sociaal-cultureel
51,0%ecologisch
52,8%economisch

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie66,4%
36,6%Politieke participatie53,2%
52,3%Woonomgeving51,6%
55,9%Wonen42,4%
44,0%Veiligheid64,0%
56,2%Onderwijs54,2%
26,2%Gezonde leefstijl47,2%
29,0%Gezondheidszorg56,8%
46,8%Kunst en cultuur48,2%
29,3%Economische participatie74,2%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
66,4%Maatschappelijke participatieA
53,2%Politieke participatieB
51,6%WoonomgevingC
42,4%WonenD
64,0%VeiligheidE
54,2%OnderwijsF
47,2%Gezonde leefstijlG
56,8%GezondheidszorgH
48,2%Kunst en cultuurI
74,2%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem63,3%
44,1%Water38,9%
37,9%Afval en grondstoffen55,4%
45,9%Energie31,9%
25,5%Natuur en landschap47,6%
55,1%Externe veiligheid en hinder73,0%
55,5%Lucht47,0%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
63,3%BodemA
38,9%WaterB
55,4%Afval en grondstoffenC
31,9%EnergieD
47,6%Natuur en landschapE
73,0%Externe veiligheid en hinderF
47,0%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen61,4%
46,3%Arbeid59,4%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid36,9%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden64,2%
34,8%Kennis42,2%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
61,4%ConcurrentievermogenA
59,4%ArbeidB
36,9%Infrastructuur en bereikbaarheidC
64,2%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
42,2%KennisE