Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Helmond

Helmond

41,9%sociaal-cultureel
46,3%ecologisch
50,0%economisch

Middelgrote gemeente

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

New Town

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie36,5%
36,6%Politieke participatie42,1%
52,3%Woonomgeving45,8%
55,9%Wonen65,9%
44,0%Veiligheid37,4%
56,2%Onderwijs48,4%
26,2%Gezonde leefstijl32,0%
29,0%Gezondheidszorg42,0%
46,8%Kunst en cultuur38,7%
29,3%Economische participatie29,8%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
36,5%Maatschappelijke participatieA
42,1%Politieke participatieB
45,8%WoonomgevingC
65,9%WonenD
37,4%VeiligheidE
48,4%OnderwijsF
32,0%Gezonde leefstijlG
42,0%GezondheidszorgH
38,7%Kunst en cultuurI
29,8%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem46,1%
44,1%Water46,2%
37,9%Afval en grondstoffen35,7%
45,9%Energie32,0%
25,5%Natuur en landschap48,1%
55,1%Externe veiligheid en hinder56,0%
55,5%Lucht60,0%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
46,1%BodemA
46,2%WaterB
35,7%Afval en grondstoffenC
32,0%EnergieD
48,1%Natuur en landschapE
56,0%Externe veiligheid en hinderF
60,0%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen64,3%
46,3%Arbeid56,2%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid37,4%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden43,5%
34,8%Kennis48,6%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
64,3%ConcurrentievermogenA
56,2%ArbeidB
37,4%Infrastructuur en bereikbaarheidC
43,5%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
48,6%KennisE