Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

's-Hertogenbosch

's-Hertogenbosch

48,2%sociaal-cultureel
47,1%ecologisch
59,4%economisch

Grote gemeente

Gemeente met meer dan 100.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan voorzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie47,6%
36,6%Politieke participatie57,2%
52,3%Woonomgeving44,1%
55,9%Wonen65,3%
44,0%Veiligheid34,0%
56,2%Onderwijs51,8%
26,2%Gezonde leefstijl38,5%
29,0%Gezondheidszorg48,6%
46,8%Kunst en cultuur59,9%
29,3%Economische participatie35,4%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
47,6%Maatschappelijke participatieA
57,2%Politieke participatieB
44,1%WoonomgevingC
65,3%WonenD
34,0%VeiligheidE
51,8%OnderwijsF
38,5%Gezonde leefstijlG
48,6%GezondheidszorgH
59,9%Kunst en cultuurI
35,4%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem39,2%
44,1%Water60,6%
37,9%Afval en grondstoffen42,8%
45,9%Energie47,2%
25,5%Natuur en landschap44,6%
55,1%Externe veiligheid en hinder40,7%
55,5%Lucht54,8%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
39,2%BodemA
60,6%WaterB
42,8%Afval en grondstoffenC
47,2%EnergieD
44,6%Natuur en landschapE
40,7%Externe veiligheid en hinderF
54,8%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen57,8%
46,3%Arbeid65,0%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid48,8%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden64,0%
34,8%Kennis61,5%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
57,8%ConcurrentievermogenA
65,0%ArbeidB
48,8%Infrastructuur en bereikbaarheidC
64,0%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
61,5%KennisE