Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Heusden

Heusden

50,6%sociaal-cultureel
49,2%ecologisch
57,1%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie55,9%
36,6%Politieke participatie52,9%
52,3%Woonomgeving45,6%
55,9%Wonen48,1%
44,0%Veiligheid57,0%
56,2%Onderwijs54,3%
26,2%Gezonde leefstijl39,6%
29,0%Gezondheidszorg51,9%
46,8%Kunst en cultuur43,2%
29,3%Economische participatie57,4%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
55,9%Maatschappelijke participatieA
52,9%Politieke participatieB
45,6%WoonomgevingC
48,1%WonenD
57,0%VeiligheidE
54,3%OnderwijsF
39,6%Gezonde leefstijlG
51,9%GezondheidszorgH
43,2%Kunst en cultuurI
57,4%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem43,3%
44,1%Water58,6%
37,9%Afval en grondstoffen74,9%
45,9%Energie24,1%
25,5%Natuur en landschap26,8%
55,1%Externe veiligheid en hinder64,4%
55,5%Lucht52,1%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
43,3%BodemA
58,6%WaterB
74,9%Afval en grondstoffenC
24,1%EnergieD
26,8%Natuur en landschapE
64,4%Externe veiligheid en hinderF
52,1%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen59,8%
46,3%Arbeid56,7%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid41,2%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden66,8%
34,8%Kennis61,0%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
59,8%ConcurrentievermogenA
56,7%ArbeidB
41,2%Infrastructuur en bereikbaarheidC
66,8%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
61,0%KennisE