Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Hilvarenbeek

Hilvarenbeek

57,2%sociaal-cultureel
55,4%ecologisch
53,1%economisch

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie61,5%
36,6%Politieke participatie56,9%
52,3%Woonomgeving60,4%
55,9%Wonen45,1%
44,0%Veiligheid59,8%
56,2%Onderwijs58,0%
26,2%Gezonde leefstijl52,5%
29,0%Gezondheidszorg54,5%
46,8%Kunst en cultuur51,8%
29,3%Economische participatie71,4%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
61,5%Maatschappelijke participatieA
56,9%Politieke participatieB
60,4%WoonomgevingC
45,1%WonenD
59,8%VeiligheidE
58,0%OnderwijsF
52,5%Gezonde leefstijlG
54,5%GezondheidszorgH
51,8%Kunst en cultuurI
71,4%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem65,5%
44,1%Water58,9%
37,9%Afval en grondstoffen60,1%
45,9%Energie32,7%
25,5%Natuur en landschap51,2%
55,1%Externe veiligheid en hinder73,2%
55,5%Lucht46,2%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
65,5%BodemA
58,9%WaterB
60,1%Afval en grondstoffenC
32,7%EnergieD
51,2%Natuur en landschapE
73,2%Externe veiligheid en hinderF
46,2%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen61,9%
46,3%Arbeid59,2%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid39,0%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden66,1%
34,8%Kennis39,2%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
61,9%ConcurrentievermogenA
59,2%ArbeidB
39,0%Infrastructuur en bereikbaarheidC
66,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
39,2%KennisE