Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Loon op Zand

Loon op Zand

50,4%sociaal-cultureel
50,8%ecologisch
48,6%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie50,7%
36,6%Politieke participatie51,1%
52,3%Woonomgeving58,7%
55,9%Wonen57,2%
44,0%Veiligheid50,8%
56,2%Onderwijs57,6%
26,2%Gezonde leefstijl42,4%
29,0%Gezondheidszorg41,6%
46,8%Kunst en cultuur37,3%
29,3%Economische participatie56,8%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
50,7%Maatschappelijke participatieA
51,1%Politieke participatieB
58,7%WoonomgevingC
57,2%WonenD
50,8%VeiligheidE
57,6%OnderwijsF
42,4%Gezonde leefstijlG
41,6%GezondheidszorgH
37,3%Kunst en cultuurI
56,8%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem55,0%
44,1%Water41,1%
37,9%Afval en grondstoffen49,7%
45,9%Energie37,4%
25,5%Natuur en landschap50,9%
55,1%Externe veiligheid en hinder62,2%
55,5%Lucht59,5%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
55,0%BodemA
41,1%WaterB
49,7%Afval en grondstoffenC
37,4%EnergieD
50,9%Natuur en landschapE
62,2%Externe veiligheid en hinderF
59,5%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen54,8%
46,3%Arbeid56,6%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid32,2%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden56,5%
34,8%Kennis42,7%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
54,8%ConcurrentievermogenA
56,6%ArbeidB
32,2%Infrastructuur en bereikbaarheidC
56,5%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
42,7%KennisE