Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Mill en Sint Hubert

Mill en Sint Hubert

55,1%sociaal-cultureel
50,0%ecologisch
49,9%economisch

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie66,8%
36,6%Politieke participatie56,4%
52,3%Woonomgeving47,1%
55,9%Wonen44,1%
44,0%Veiligheid63,7%
56,2%Onderwijs69,3%
26,2%Gezonde leefstijl53,3%
29,0%Gezondheidszorg42,1%
46,8%Kunst en cultuur39,2%
29,3%Economische participatie69,5%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
66,8%Maatschappelijke participatieA
56,4%Politieke participatieB
47,1%WoonomgevingC
44,1%WonenD
63,7%VeiligheidE
69,3%OnderwijsF
53,3%Gezonde leefstijlG
42,1%GezondheidszorgH
39,2%Kunst en cultuurI
69,5%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem62,8%
44,1%Water33,6%
37,9%Afval en grondstoffen64,3%
45,9%Energie26,7%
25,5%Natuur en landschap47,6%
55,1%Externe veiligheid en hinder70,8%
55,5%Lucht44,1%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
62,8%BodemA
33,6%WaterB
64,3%Afval en grondstoffenC
26,7%EnergieD
47,6%Natuur en landschapE
70,8%Externe veiligheid en hinderF
44,1%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen59,8%
46,3%Arbeid57,1%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid30,9%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden58,9%
34,8%Kennis42,9%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
59,8%ConcurrentievermogenA
57,1%ArbeidB
30,9%Infrastructuur en bereikbaarheidC
58,9%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
42,9%KennisE