Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Oirschot

Oirschot

54,7%sociaal-cultureel
54,1%ecologisch
48,9%economisch

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie62,0%
36,6%Politieke participatie52,4%
52,3%Woonomgeving52,7%
55,9%Wonen45,8%
44,0%Veiligheid56,0%
56,2%Onderwijs60,9%
26,2%Gezonde leefstijl47,3%
29,0%Gezondheidszorg51,3%
46,8%Kunst en cultuur46,3%
29,3%Economische participatie72,3%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
62,0%Maatschappelijke participatieA
52,4%Politieke participatieB
52,7%WoonomgevingC
45,8%WonenD
56,0%VeiligheidE
60,9%OnderwijsF
47,3%Gezonde leefstijlG
51,3%GezondheidszorgH
46,3%Kunst en cultuurI
72,3%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem66,8%
44,1%Water54,9%
37,9%Afval en grondstoffen72,9%
45,9%Energie34,5%
25,5%Natuur en landschap51,7%
55,1%Externe veiligheid en hinder64,2%
55,5%Lucht34,0%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
66,8%BodemA
54,9%WaterB
72,9%Afval en grondstoffenC
34,5%EnergieD
51,7%Natuur en landschapE
64,2%Externe veiligheid en hinderF
34,0%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen63,1%
46,3%Arbeid66,1%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid26,8%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden47,1%
34,8%Kennis41,6%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
63,1%ConcurrentievermogenA
66,1%ArbeidB
26,8%Infrastructuur en bereikbaarheidC
47,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
41,6%KennisE