Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Oosterhout

Oosterhout

48,0%sociaal-cultureel
45,4%ecologisch
50,6%economisch

Middelgrote gemeente

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie42,9%
36,6%Politieke participatie38,7%
52,3%Woonomgeving48,0%
55,9%Wonen65,9%
44,0%Veiligheid41,0%
56,2%Onderwijs57,3%
26,2%Gezonde leefstijl37,5%
29,0%Gezondheidszorg45,6%
46,8%Kunst en cultuur55,7%
29,3%Economische participatie47,7%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
42,9%Maatschappelijke participatieA
38,7%Politieke participatieB
48,0%WoonomgevingC
65,9%WonenD
41,0%VeiligheidE
57,3%OnderwijsF
37,5%Gezonde leefstijlG
45,6%GezondheidszorgH
55,7%Kunst en cultuurI
47,7%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem38,8%
44,1%Water59,7%
37,9%Afval en grondstoffen62,6%
45,9%Energie37,4%
25,5%Natuur en landschap30,2%
55,1%Externe veiligheid en hinder50,1%
55,5%Lucht39,0%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
38,8%BodemA
59,7%WaterB
62,6%Afval en grondstoffenC
37,4%EnergieD
30,2%Natuur en landschapE
50,1%Externe veiligheid en hinderF
39,0%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen59,6%
46,3%Arbeid57,4%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid41,3%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden41,8%
34,8%Kennis52,7%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
59,6%ConcurrentievermogenA
57,4%ArbeidB
41,3%Infrastructuur en bereikbaarheidC
41,8%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
52,7%KennisE