Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Oss

Oss

47,8%sociaal-cultureel
43,6%ecologisch
55,9%economisch

Middelgrote gemeente

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie53,2%
36,6%Politieke participatie46,6%
52,3%Woonomgeving50,6%
55,9%Wonen60,6%
44,0%Veiligheid42,6%
56,2%Onderwijs48,5%
26,2%Gezonde leefstijl40,6%
29,0%Gezondheidszorg41,4%
46,8%Kunst en cultuur48,8%
29,3%Economische participatie44,7%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
53,2%Maatschappelijke participatieA
46,6%Politieke participatieB
50,6%WoonomgevingC
60,6%WonenD
42,6%VeiligheidE
48,5%OnderwijsF
40,6%Gezonde leefstijlG
41,4%GezondheidszorgH
48,8%Kunst en cultuurI
44,7%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem37,6%
44,1%Water47,9%
37,9%Afval en grondstoffen51,7%
45,9%Energie31,7%
25,5%Natuur en landschap24,3%
55,1%Externe veiligheid en hinder63,0%
55,5%Lucht48,8%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
37,6%BodemA
47,9%WaterB
51,7%Afval en grondstoffenC
31,7%EnergieD
24,3%Natuur en landschapE
63,0%Externe veiligheid en hinderF
48,8%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen61,4%
46,3%Arbeid56,2%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid36,9%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden65,6%
34,8%Kennis59,4%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
61,4%ConcurrentievermogenA
56,2%ArbeidB
36,9%Infrastructuur en bereikbaarheidC
65,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
59,4%KennisE