Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Rucphen

Rucphen

43,7%sociaal-cultureel
44,6%ecologisch
47,5%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie44,3%
36,6%Politieke participatie39,3%
52,3%Woonomgeving41,5%
55,9%Wonen54,9%
44,0%Veiligheid50,0%
56,2%Onderwijs45,0%
26,2%Gezonde leefstijl36,8%
29,0%Gezondheidszorg29,3%
46,8%Kunst en cultuur37,4%
29,3%Economische participatie58,8%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
44,3%Maatschappelijke participatieA
39,3%Politieke participatieB
41,5%WoonomgevingC
54,9%WonenD
50,0%VeiligheidE
45,0%OnderwijsF
36,8%Gezonde leefstijlG
29,3%GezondheidszorgH
37,4%Kunst en cultuurI
58,8%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem58,1%
44,1%Water48,1%
37,9%Afval en grondstoffen37,4%
45,9%Energie27,2%
25,5%Natuur en landschap30,1%
55,1%Externe veiligheid en hinder64,7%
55,5%Lucht46,8%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
58,1%BodemA
48,1%WaterB
37,4%Afval en grondstoffenC
27,2%EnergieD
30,1%Natuur en landschapE
64,7%Externe veiligheid en hinderF
46,8%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen56,4%
46,3%Arbeid48,8%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid35,3%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden75,3%
34,8%Kennis21,8%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
56,4%ConcurrentievermogenA
48,8%ArbeidB
35,3%Infrastructuur en bereikbaarheidC
75,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
21,8%KennisE