Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Sint-Michielsgestel

Sint-Michielsgestel

56,4%sociaal-cultureel
51,4%ecologisch
54,8%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie62,8%
36,6%Politieke participatie54,6%
52,3%Woonomgeving54,5%
55,9%Wonen49,5%
44,0%Veiligheid67,3%
56,2%Onderwijs57,4%
26,2%Gezonde leefstijl52,0%
29,0%Gezondheidszorg51,5%
46,8%Kunst en cultuur46,0%
29,3%Economische participatie68,6%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
62,8%Maatschappelijke participatieA
54,6%Politieke participatieB
54,5%WoonomgevingC
49,5%WonenD
67,3%VeiligheidE
57,4%OnderwijsF
52,0%Gezonde leefstijlG
51,5%GezondheidszorgH
46,0%Kunst en cultuurI
68,6%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem59,6%
44,1%Water48,2%
37,9%Afval en grondstoffen52,1%
45,9%Energie38,9%
25,5%Natuur en landschap42,1%
55,1%Externe veiligheid en hinder64,0%
55,5%Lucht54,6%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
59,6%BodemA
48,2%WaterB
52,1%Afval en grondstoffenC
38,9%EnergieD
42,1%Natuur en landschapE
64,0%Externe veiligheid en hinderF
54,6%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen62,1%
46,3%Arbeid55,3%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid44,3%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden69,7%
34,8%Kennis42,6%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
62,1%ConcurrentievermogenA
55,3%ArbeidB
44,3%Infrastructuur en bereikbaarheidC
69,7%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
42,6%KennisE