Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Someren

Someren

54,0%sociaal-cultureel
46,6%ecologisch
51,2%economisch

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie55,5%
36,6%Politieke participatie50,9%
52,3%Woonomgeving58,2%
55,9%Wonen49,4%
44,0%Veiligheid55,8%
56,2%Onderwijs68,2%
26,2%Gezonde leefstijl45,6%
29,0%Gezondheidszorg56,6%
46,8%Kunst en cultuur37,1%
29,3%Economische participatie63,1%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
55,5%Maatschappelijke participatieA
50,9%Politieke participatieB
58,2%WoonomgevingC
49,4%WonenD
55,8%VeiligheidE
68,2%OnderwijsF
45,6%Gezonde leefstijlG
56,6%GezondheidszorgH
37,1%Kunst en cultuurI
63,1%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem52,2%
44,1%Water43,6%
37,9%Afval en grondstoffen54,1%
45,9%Energie24,9%
25,5%Natuur en landschap45,2%
55,1%Externe veiligheid en hinder71,2%
55,5%Lucht35,1%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
52,2%BodemA
43,6%WaterB
54,1%Afval en grondstoffenC
24,9%EnergieD
45,2%Natuur en landschapE
71,2%Externe veiligheid en hinderF
35,1%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen65,8%
46,3%Arbeid61,3%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid33,1%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden50,5%
34,8%Kennis45,3%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
65,8%ConcurrentievermogenA
61,3%ArbeidB
33,1%Infrastructuur en bereikbaarheidC
50,5%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
45,3%KennisE