Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Son en Breugel

Son en Breugel

52,7%sociaal-cultureel
46,5%ecologisch
56,0%economisch

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie54,2%
36,6%Politieke participatie53,0%
52,3%Woonomgeving55,5%
55,9%Wonen49,5%
44,0%Veiligheid53,3%
56,2%Onderwijs51,6%
26,2%Gezonde leefstijl55,9%
29,0%Gezondheidszorg53,1%
46,8%Kunst en cultuur37,8%
29,3%Economische participatie62,9%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
54,2%Maatschappelijke participatieA
53,0%Politieke participatieB
55,5%WoonomgevingC
49,5%WonenD
53,3%VeiligheidE
51,6%OnderwijsF
55,9%Gezonde leefstijlG
53,1%GezondheidszorgH
37,8%Kunst en cultuurI
62,9%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem48,3%
44,1%Water43,0%
37,9%Afval en grondstoffen59,7%
45,9%Energie32,5%
25,5%Natuur en landschap51,2%
55,1%Externe veiligheid en hinder54,4%
55,5%Lucht36,4%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
48,3%BodemA
43,0%WaterB
59,7%Afval en grondstoffenC
32,5%EnergieD
51,2%Natuur en landschapE
54,4%Externe veiligheid en hinderF
36,4%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen61,9%
46,3%Arbeid65,6%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid42,5%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden47,6%
34,8%Kennis62,6%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
61,9%ConcurrentievermogenA
65,6%ArbeidB
42,5%Infrastructuur en bereikbaarheidC
47,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
62,6%KennisE