Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Steenbergen

Steenbergen

45,8%sociaal-cultureel
47,6%ecologisch
48,4%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie47,6%
36,6%Politieke participatie39,2%
52,3%Woonomgeving46,5%
55,9%Wonen57,4%
44,0%Veiligheid55,8%
56,2%Onderwijs52,8%
26,2%Gezonde leefstijl40,2%
29,0%Gezondheidszorg43,2%
46,8%Kunst en cultuur25,5%
29,3%Economische participatie49,8%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
47,6%Maatschappelijke participatieA
39,2%Politieke participatieB
46,5%WoonomgevingC
57,4%WonenD
55,8%VeiligheidE
52,8%OnderwijsF
40,2%Gezonde leefstijlG
43,2%GezondheidszorgH
25,5%Kunst en cultuurI
49,8%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem75,0%
44,1%Water59,0%
37,9%Afval en grondstoffen40,5%
45,9%Energie25,8%
25,5%Natuur en landschap29,9%
55,1%Externe veiligheid en hinder66,9%
55,5%Lucht36,2%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
75,0%BodemA
59,0%WaterB
40,5%Afval en grondstoffenC
25,8%EnergieD
29,9%Natuur en landschapE
66,9%Externe veiligheid en hinderF
36,2%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen60,5%
46,3%Arbeid57,4%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid31,7%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden60,3%
34,8%Kennis32,2%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
60,5%ConcurrentievermogenA
57,4%ArbeidB
31,7%Infrastructuur en bereikbaarheidC
60,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
32,2%KennisE