Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Waterland

Waterland

54,8%sociaal-cultureel
52,8%ecologisch
47,2%economisch

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Historische gemeente

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie63,0%
36,6%Politieke participatie67,7%
52,3%Woonomgeving47,3%
55,9%Wonen42,2%
44,0%Veiligheid59,3%
56,2%Onderwijs53,4%
26,2%Gezonde leefstijl34,2%
29,0%Gezondheidszorg56,2%
46,8%Kunst en cultuur58,9%
29,3%Economische participatie66,0%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
63,0%Maatschappelijke participatieA
67,7%Politieke participatieB
47,3%WoonomgevingC
42,2%WonenD
59,3%VeiligheidE
53,4%OnderwijsF
34,2%Gezonde leefstijlG
56,2%GezondheidszorgH
58,9%Kunst en cultuurI
66,0%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem81,9%
44,1%Water48,9%
37,9%Afval en grondstoffen37,1%
45,9%Energie36,7%
25,5%Natuur en landschap38,9%
55,1%Externe veiligheid en hinder79,1%
55,5%Lucht46,8%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
81,9%BodemA
48,9%WaterB
37,1%Afval en grondstoffenC
36,7%EnergieD
38,9%Natuur en landschapE
79,1%Externe veiligheid en hinderF
46,8%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen73,0%
46,3%Arbeid51,6%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid33,7%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden35,0%
34,8%Kennis42,9%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
73,0%ConcurrentievermogenA
51,6%ArbeidB
33,7%Infrastructuur en bereikbaarheidC
35,0%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
42,9%KennisE