Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Tilburg

Tilburg

43,4%sociaal-cultureel
47,8%ecologisch
57,5%economisch

Grote gemeente

Gemeente met meer dan 100.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan voorzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie37,4%
36,6%Politieke participatie43,3%
52,3%Woonomgeving39,9%
55,9%Wonen72,1%
44,0%Veiligheid32,0%
56,2%Onderwijs55,7%
26,2%Gezonde leefstijl30,3%
29,0%Gezondheidszorg44,8%
46,8%Kunst en cultuur48,9%
29,3%Economische participatie29,2%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
37,4%Maatschappelijke participatieA
43,3%Politieke participatieB
39,9%WoonomgevingC
72,1%WonenD
32,0%VeiligheidE
55,7%OnderwijsF
30,3%Gezonde leefstijlG
44,8%GezondheidszorgH
48,9%Kunst en cultuurI
29,2%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem25,1%
44,1%Water35,2%
37,9%Afval en grondstoffen64,2%
45,9%Energie52,3%
25,5%Natuur en landschap49,7%
55,1%Externe veiligheid en hinder48,2%
55,5%Lucht60,0%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
25,1%BodemA
35,2%WaterB
64,2%Afval en grondstoffenC
52,3%EnergieD
49,7%Natuur en landschapE
48,2%Externe veiligheid en hinderF
60,0%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen56,9%
46,3%Arbeid66,8%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid43,6%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
34,8%Kennis60,1%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
56,9%ConcurrentievermogenA
66,8%ArbeidB
43,6%Infrastructuur en bereikbaarheidC
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
60,1%KennisE