Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Uden

Uden

52,5%sociaal-cultureel
45,6%ecologisch
54,4%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie61,7%
36,6%Politieke participatie53,6%
52,3%Woonomgeving45,0%
55,9%Wonen62,1%
44,0%Veiligheid43,0%
56,2%Onderwijs55,2%
26,2%Gezonde leefstijl51,3%
29,0%Gezondheidszorg51,8%
46,8%Kunst en cultuur47,2%
29,3%Economische participatie53,9%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
61,7%Maatschappelijke participatieA
53,6%Politieke participatieB
45,0%WoonomgevingC
62,1%WonenD
43,0%VeiligheidE
55,2%OnderwijsF
51,3%Gezonde leefstijlG
51,8%GezondheidszorgH
47,2%Kunst en cultuurI
53,9%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem41,6%
44,1%Water33,2%
37,9%Afval en grondstoffen53,5%
45,9%Energie41,3%
25,5%Natuur en landschap39,5%
55,1%Externe veiligheid en hinder55,4%
55,5%Lucht55,0%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
41,6%BodemA
33,2%WaterB
53,5%Afval en grondstoffenC
41,3%EnergieD
39,5%Natuur en landschapE
55,4%Externe veiligheid en hinderF
55,0%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen51,5%
46,3%Arbeid61,1%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid47,0%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden64,8%
34,8%Kennis47,7%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
51,5%ConcurrentievermogenA
61,1%ArbeidB
47,0%Infrastructuur en bereikbaarheidC
64,8%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
47,7%KennisE