Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Valkenswaard

Valkenswaard

51,2%sociaal-cultureel
57,2%ecologisch
52,4%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie52,7%
36,6%Politieke participatie48,9%
52,3%Woonomgeving56,9%
55,9%Wonen60,7%
44,0%Veiligheid49,7%
56,2%Onderwijs57,9%
26,2%Gezonde leefstijl51,3%
29,0%Gezondheidszorg39,6%
46,8%Kunst en cultuur42,8%
29,3%Economische participatie51,7%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
52,7%Maatschappelijke participatieA
48,9%Politieke participatieB
56,9%WoonomgevingC
60,7%WonenD
49,7%VeiligheidE
57,9%OnderwijsF
51,3%Gezonde leefstijlG
39,6%GezondheidszorgH
42,8%Kunst en cultuurI
51,7%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem45,4%
44,1%Water72,3%
37,9%Afval en grondstoffen48,0%
45,9%Energie35,3%
25,5%Natuur en landschap76,9%
55,1%Externe veiligheid en hinder67,2%
55,5%Lucht55,3%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
45,4%BodemA
72,3%WaterB
48,0%Afval en grondstoffenC
35,3%EnergieD
76,9%Natuur en landschapE
67,2%Externe veiligheid en hinderF
55,3%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen57,8%
46,3%Arbeid53,5%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid40,9%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden55,9%
34,8%Kennis54,0%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
57,8%ConcurrentievermogenA
53,5%ArbeidB
40,9%Infrastructuur en bereikbaarheidC
55,9%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
54,0%KennisE