Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Veldhoven

Veldhoven

51,1%sociaal-cultureel
48,8%ecologisch
58,6%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie53,6%
36,6%Politieke participatie49,1%
52,3%Woonomgeving55,7%
55,9%Wonen59,8%
44,0%Veiligheid56,5%
56,2%Onderwijs49,7%
26,2%Gezonde leefstijl44,2%
29,0%Gezondheidszorg50,3%
46,8%Kunst en cultuur31,9%
29,3%Economische participatie59,9%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
53,6%Maatschappelijke participatieA
49,1%Politieke participatieB
55,7%WoonomgevingC
59,8%WonenD
56,5%VeiligheidE
49,7%OnderwijsF
44,2%Gezonde leefstijlG
50,3%GezondheidszorgH
31,9%Kunst en cultuurI
59,9%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem38,2%
44,1%Water48,4%
37,9%Afval en grondstoffen63,6%
45,9%Energie38,2%
25,5%Natuur en landschap41,8%
55,1%Externe veiligheid en hinder52,0%
55,5%Lucht59,4%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
38,2%BodemA
48,4%WaterB
63,6%Afval en grondstoffenC
38,2%EnergieD
41,8%Natuur en landschapE
52,0%Externe veiligheid en hinderF
59,4%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen66,7%
46,3%Arbeid64,4%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid44,9%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden62,5%
34,8%Kennis54,6%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
66,7%ConcurrentievermogenA
64,4%ArbeidB
44,9%Infrastructuur en bereikbaarheidC
62,5%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
54,6%KennisE