Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Vught

Vught

51,3%sociaal-cultureel
54,6%ecologisch
58,3%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie57,3%
36,6%Politieke participatie56,5%
52,3%Woonomgeving46,7%
55,9%Wonen50,7%
44,0%Veiligheid48,8%
56,2%Onderwijs59,5%
26,2%Gezonde leefstijl45,9%
29,0%Gezondheidszorg44,2%
46,8%Kunst en cultuur43,4%
29,3%Economische participatie60,4%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
57,3%Maatschappelijke participatieA
56,5%Politieke participatieB
46,7%WoonomgevingC
50,7%WonenD
48,8%VeiligheidE
59,5%OnderwijsF
45,9%Gezonde leefstijlG
44,2%GezondheidszorgH
43,4%Kunst en cultuurI
60,4%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem44,9%
44,1%Water42,1%
37,9%Afval en grondstoffen75,6%
45,9%Energie41,9%
25,5%Natuur en landschap66,5%
55,1%Externe veiligheid en hinder54,3%
55,5%Lucht56,7%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
44,9%BodemA
42,1%WaterB
75,6%Afval en grondstoffenC
41,9%EnergieD
66,5%Natuur en landschapE
54,3%Externe veiligheid en hinderF
56,7%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen57,6%
46,3%Arbeid57,2%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid57,5%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden64,1%
34,8%Kennis55,1%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
57,6%ConcurrentievermogenA
57,2%ArbeidB
57,5%Infrastructuur en bereikbaarheidC
64,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
55,1%KennisE