Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Waalre

Waalre

56,1%sociaal-cultureel
57,4%ecologisch
50,9%economisch

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie59,3%
36,6%Politieke participatie54,5%
52,3%Woonomgeving59,0%
55,9%Wonen47,7%
44,0%Veiligheid57,9%
56,2%Onderwijs53,4%
26,2%Gezonde leefstijl49,2%
29,0%Gezondheidszorg55,3%
46,8%Kunst en cultuur59,2%
29,3%Economische participatie65,7%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
59,3%Maatschappelijke participatieA
54,5%Politieke participatieB
59,0%WoonomgevingC
47,7%WonenD
57,9%VeiligheidE
53,4%OnderwijsF
49,2%Gezonde leefstijlG
55,3%GezondheidszorgH
59,2%Kunst en cultuurI
65,7%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem46,5%
44,1%Water54,6%
37,9%Afval en grondstoffen62,0%
45,9%Energie41,2%
25,5%Natuur en landschap73,3%
55,1%Externe veiligheid en hinder67,4%
55,5%Lucht56,8%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
46,5%BodemA
54,6%WaterB
62,0%Afval en grondstoffenC
41,2%EnergieD
73,3%Natuur en landschapE
67,4%Externe veiligheid en hinderF
56,8%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen59,9%
46,3%Arbeid53,3%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid44,7%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden45,7%
34,8%Kennis51,0%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
59,9%ConcurrentievermogenA
53,3%ArbeidB
44,7%Infrastructuur en bereikbaarheidC
45,7%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
51,0%KennisE