Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Waalwijk

Waalwijk

47,3%sociaal-cultureel
48,6%ecologisch
53,8%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie51,7%
36,6%Politieke participatie48,9%
52,3%Woonomgeving39,1%
55,9%Wonen64,0%
44,0%Veiligheid46,2%
56,2%Onderwijs54,3%
26,2%Gezonde leefstijl39,3%
29,0%Gezondheidszorg45,6%
46,8%Kunst en cultuur37,8%
29,3%Economische participatie46,0%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
51,7%Maatschappelijke participatieA
48,9%Politieke participatieB
39,1%WoonomgevingC
64,0%WonenD
46,2%VeiligheidE
54,3%OnderwijsF
39,3%Gezonde leefstijlG
45,6%GezondheidszorgH
37,8%Kunst en cultuurI
46,0%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem32,2%
44,1%Water65,3%
37,9%Afval en grondstoffen74,6%
45,9%Energie37,8%
25,5%Natuur en landschap23,6%
55,1%Externe veiligheid en hinder51,0%
55,5%Lucht55,8%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
32,2%BodemA
65,3%WaterB
74,6%Afval en grondstoffenC
37,8%EnergieD
23,6%Natuur en landschapE
51,0%Externe veiligheid en hinderF
55,8%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen58,1%
46,3%Arbeid62,1%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid37,0%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden56,7%
34,8%Kennis55,0%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
58,1%ConcurrentievermogenA
62,1%ArbeidB
37,0%Infrastructuur en bereikbaarheidC
56,7%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
55,0%KennisE