Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Woensdrecht

Woensdrecht

45,3%sociaal-cultureel
54,5%ecologisch
45,9%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie44,9%
36,6%Politieke participatie40,2%
52,3%Woonomgeving56,5%
55,9%Wonen44,7%
44,0%Veiligheid52,3%
56,2%Onderwijs48,7%
26,2%Gezonde leefstijl40,4%
29,0%Gezondheidszorg43,8%
46,8%Kunst en cultuur25,7%
29,3%Economische participatie56,1%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
44,9%Maatschappelijke participatieA
40,2%Politieke participatieB
56,5%WoonomgevingC
44,7%WonenD
52,3%VeiligheidE
48,7%OnderwijsF
40,4%Gezonde leefstijlG
43,8%GezondheidszorgH
25,7%Kunst en cultuurI
56,1%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem69,6%
44,1%Water64,8%
37,9%Afval en grondstoffen47,4%
45,9%Energie30,7%
25,5%Natuur en landschap61,1%
55,1%Externe veiligheid en hinder64,6%
55,5%Lucht43,5%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
69,6%BodemA
64,8%WaterB
47,4%Afval en grondstoffenC
30,7%EnergieD
61,1%Natuur en landschapE
64,6%Externe veiligheid en hinderF
43,5%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen57,0%
46,3%Arbeid54,3%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid41,3%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden52,0%
34,8%Kennis24,9%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
57,0%ConcurrentievermogenA
54,3%ArbeidB
41,3%Infrastructuur en bereikbaarheidC
52,0%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
24,9%KennisE