Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Zundert

Zundert

44,3%sociaal-cultureel
50,9%ecologisch
49,8%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie46,6%
36,6%Politieke participatie40,6%
52,3%Woonomgeving44,8%
55,9%Wonen35,0%
44,0%Veiligheid57,3%
56,2%Onderwijs42,9%
26,2%Gezonde leefstijl33,8%
29,0%Gezondheidszorg41,2%
46,8%Kunst en cultuur33,0%
29,3%Economische participatie67,3%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
46,6%Maatschappelijke participatieA
40,6%Politieke participatieB
44,8%WoonomgevingC
35,0%WonenD
57,3%VeiligheidE
42,9%OnderwijsF
33,8%Gezonde leefstijlG
41,2%GezondheidszorgH
33,0%Kunst en cultuurI
67,3%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem78,1%
44,1%Water50,0%
37,9%Afval en grondstoffen52,4%
45,9%Energie24,1%
25,5%Natuur en landschap34,0%
55,1%Externe veiligheid en hinder71,5%
55,5%Lucht46,1%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
78,1%BodemA
50,0%WaterB
52,4%Afval en grondstoffenC
24,1%EnergieD
34,0%Natuur en landschapE
71,5%Externe veiligheid en hinderF
46,1%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen64,4%
46,3%Arbeid59,6%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid34,1%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden62,8%
34,8%Kennis28,3%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
64,4%ConcurrentievermogenA
59,6%ArbeidB
34,1%Infrastructuur en bereikbaarheidC
62,8%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
28,3%KennisE