Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Wormerland

Wormerland

49,0%sociaal-cultureel
52,1%ecologisch
44,2%economisch

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie49,5%
36,6%Politieke participatie56,8%
52,3%Woonomgeving35,3%
55,9%Wonen61,9%
44,0%Veiligheid55,3%
56,2%Onderwijs44,1%
26,2%Gezonde leefstijl39,6%
29,0%Gezondheidszorg51,7%
46,8%Kunst en cultuur35,9%
29,3%Economische participatie60,3%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
49,5%Maatschappelijke participatieA
56,8%Politieke participatieB
35,3%WoonomgevingC
61,9%WonenD
55,3%VeiligheidE
44,1%OnderwijsF
39,6%Gezonde leefstijlG
51,7%GezondheidszorgH
35,9%Kunst en cultuurI
60,3%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem78,0%
44,1%Water53,8%
37,9%Afval en grondstoffen41,0%
45,9%Energie26,5%
25,5%Natuur en landschap58,3%
55,1%Externe veiligheid en hinder70,1%
55,5%Lucht36,9%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
78,0%BodemA
53,8%WaterB
41,0%Afval en grondstoffenC
26,5%EnergieD
58,3%Natuur en landschapE
70,1%Externe veiligheid en hinderF
36,9%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen55,0%
46,3%Arbeid55,3%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid40,2%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden23,5%
34,8%Kennis47,1%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
55,0%ConcurrentievermogenA
55,3%ArbeidB
40,2%Infrastructuur en bereikbaarheidC
23,5%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
47,1%KennisE