Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Landgraaf

Landgraaf

44,0%sociaal-cultureel
56,0%ecologisch
42,8%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie34,9%
36,6%Politieke participatie42,1%
52,3%Woonomgeving45,0%
55,9%Wonen67,8%
44,0%Veiligheid40,8%
56,2%Onderwijs52,5%
26,2%Gezonde leefstijl35,8%
29,0%Gezondheidszorg36,7%
46,8%Kunst en cultuur53,1%
29,3%Economische participatie30,7%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
34,9%Maatschappelijke participatieA
42,1%Politieke participatieB
45,0%WoonomgevingC
67,8%WonenD
40,8%VeiligheidE
52,5%OnderwijsF
35,8%Gezonde leefstijlG
36,7%GezondheidszorgH
53,1%Kunst en cultuurI
30,7%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem57,2%
44,1%Water52,7%
37,9%Afval en grondstoffen64,8%
45,9%Energie41,9%
25,5%Natuur en landschap52,7%
55,1%Externe veiligheid en hinder56,8%
55,5%Lucht65,6%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
57,2%BodemA
52,7%WaterB
64,8%Afval en grondstoffenC
41,9%EnergieD
52,7%Natuur en landschapE
56,8%Externe veiligheid en hinderF
65,6%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen54,0%
46,3%Arbeid43,6%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid40,0%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden48,1%
34,8%Kennis28,4%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
54,0%ConcurrentievermogenA
43,6%ArbeidB
40,0%Infrastructuur en bereikbaarheidC
48,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
28,4%KennisE