Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Beesel

Beesel

50,3%sociaal-cultureel
50,1%ecologisch
43,9%economisch

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie50,8%
36,6%Politieke participatie39,6%
52,3%Woonomgeving49,9%
55,9%Wonen61,7%
44,0%Veiligheid51,4%
56,2%Onderwijs59,8%
26,2%Gezonde leefstijl43,1%
29,0%Gezondheidszorg44,8%
46,8%Kunst en cultuur44,7%
29,3%Economische participatie56,7%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
50,8%Maatschappelijke participatieA
39,6%Politieke participatieB
49,9%WoonomgevingC
61,7%WonenD
51,4%VeiligheidE
59,8%OnderwijsF
43,1%Gezonde leefstijlG
44,8%GezondheidszorgH
44,7%Kunst en cultuurI
56,7%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem56,6%
44,1%Water45,6%
37,9%Afval en grondstoffen48,0%
45,9%Energie25,2%
25,5%Natuur en landschap59,9%
55,1%Externe veiligheid en hinder65,0%
55,5%Lucht50,1%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
56,6%BodemA
45,6%WaterB
48,0%Afval en grondstoffenC
25,2%EnergieD
59,9%Natuur en landschapE
65,0%Externe veiligheid en hinderF
50,1%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen54,6%
46,3%Arbeid53,4%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid42,6%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden37,7%
34,8%Kennis31,4%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
54,6%ConcurrentievermogenA
53,4%ArbeidB
42,6%Infrastructuur en bereikbaarheidC
37,7%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
31,4%KennisE