Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Bergen (L.)

Bergen (L.)

47,7%sociaal-cultureel
57,5%ecologisch
46,6%economisch

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie59,2%
36,6%Politieke participatie39,7%
52,3%Woonomgeving50,8%
55,9%Wonen55,2%
44,0%Veiligheid63,1%
56,2%Onderwijs39,0%
26,2%Gezonde leefstijl42,1%
29,0%Gezondheidszorg33,9%
46,8%Kunst en cultuur37,4%
29,3%Economische participatie57,2%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
59,2%Maatschappelijke participatieA
39,7%Politieke participatieB
50,8%WoonomgevingC
55,2%WonenD
63,1%VeiligheidE
39,0%OnderwijsF
42,1%Gezonde leefstijlG
33,9%GezondheidszorgH
37,4%Kunst en cultuurI
57,2%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem69,5%
44,1%Water62,4%
37,9%Afval en grondstoffen60,3%
45,9%Energie19,9%
25,5%Natuur en landschap74,2%
55,1%Externe veiligheid en hinder78,1%
55,5%Lucht38,2%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
69,5%BodemA
62,4%WaterB
60,3%Afval en grondstoffenC
19,9%EnergieD
74,2%Natuur en landschapE
78,1%Externe veiligheid en hinderF
38,2%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen57,0%
46,3%Arbeid52,6%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid43,4%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden47,4%
34,8%Kennis32,7%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
57,0%ConcurrentievermogenA
52,6%ArbeidB
43,4%Infrastructuur en bereikbaarheidC
47,4%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
32,7%KennisE