Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Brunssum

Brunssum

41,9%sociaal-cultureel
55,6%ecologisch
42,4%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie35,1%
36,6%Politieke participatie42,3%
52,3%Woonomgeving44,9%
55,9%Wonen61,5%
44,0%Veiligheid38,6%
56,2%Onderwijs46,5%
26,2%Gezonde leefstijl35,2%
29,0%Gezondheidszorg34,6%
46,8%Kunst en cultuur49,3%
29,3%Economische participatie31,0%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
35,1%Maatschappelijke participatieA
42,3%Politieke participatieB
44,9%WoonomgevingC
61,5%WonenD
38,6%VeiligheidE
46,5%OnderwijsF
35,2%Gezonde leefstijlG
34,6%GezondheidszorgH
49,3%Kunst en cultuurI
31,0%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem59,0%
44,1%Water42,6%
37,9%Afval en grondstoffen62,3%
45,9%Energie35,1%
25,5%Natuur en landschap69,4%
55,1%Externe veiligheid en hinder56,5%
55,5%Lucht64,1%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
59,0%BodemA
42,6%WaterB
62,3%Afval en grondstoffenC
35,1%EnergieD
69,4%Natuur en landschapE
56,5%Externe veiligheid en hinderF
64,1%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen58,2%
46,3%Arbeid42,6%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid49,6%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden36,0%
34,8%Kennis25,8%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
58,2%ConcurrentievermogenA
42,6%ArbeidB
49,6%Infrastructuur en bereikbaarheidC
36,0%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
25,8%KennisE