Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Gennep

Gennep

49,8%sociaal-cultureel
50,0%ecologisch
50,0%economisch

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie58,0%
36,6%Politieke participatie40,8%
52,3%Woonomgeving43,7%
55,9%Wonen55,3%
44,0%Veiligheid49,8%
56,2%Onderwijs64,2%
26,2%Gezonde leefstijl47,3%
29,0%Gezondheidszorg41,2%
46,8%Kunst en cultuur44,6%
29,3%Economische participatie53,6%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
58,0%Maatschappelijke participatieA
40,8%Politieke participatieB
43,7%WoonomgevingC
55,3%WonenD
49,8%VeiligheidE
64,2%OnderwijsF
47,3%Gezonde leefstijlG
41,2%GezondheidszorgH
44,6%Kunst en cultuurI
53,6%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem57,3%
44,1%Water51,2%
37,9%Afval en grondstoffen36,9%
45,9%Energie32,2%
25,5%Natuur en landschap63,4%
55,1%Externe veiligheid en hinder67,2%
55,5%Lucht41,5%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
57,3%BodemA
51,2%WaterB
36,9%Afval en grondstoffenC
32,2%EnergieD
63,4%Natuur en landschapE
67,2%Externe veiligheid en hinderF
41,5%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen58,1%
46,3%Arbeid55,8%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid41,1%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden63,9%
34,8%Kennis31,1%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
58,1%ConcurrentievermogenA
55,8%ArbeidB
41,1%Infrastructuur en bereikbaarheidC
63,9%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
31,1%KennisE