Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Heerlen

Heerlen

39,9%sociaal-cultureel
52,5%ecologisch
48,7%economisch

Middelgrote gemeente

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie32,8%
36,6%Politieke participatie36,0%
52,3%Woonomgeving37,2%
55,9%Wonen62,5%
44,0%Veiligheid30,5%
56,2%Onderwijs51,4%
26,2%Gezonde leefstijl32,0%
29,0%Gezondheidszorg33,6%
46,8%Kunst en cultuur54,5%
29,3%Economische participatie28,0%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
32,8%Maatschappelijke participatieA
36,0%Politieke participatieB
37,2%WoonomgevingC
62,5%WonenD
30,5%VeiligheidE
51,4%OnderwijsF
32,0%Gezonde leefstijlG
33,6%GezondheidszorgH
54,5%Kunst en cultuurI
28,0%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem46,7%
44,1%Water45,1%
37,9%Afval en grondstoffen61,2%
45,9%Energie43,3%
25,5%Natuur en landschap62,8%
55,1%Externe veiligheid en hinder47,9%
55,5%Lucht60,6%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
46,7%BodemA
45,1%WaterB
61,2%Afval en grondstoffenC
43,3%EnergieD
62,8%Natuur en landschapE
47,9%Externe veiligheid en hinderF
60,6%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen55,4%
46,3%Arbeid50,7%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid45,4%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden45,5%
34,8%Kennis46,3%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
55,4%ConcurrentievermogenA
50,7%ArbeidB
45,4%Infrastructuur en bereikbaarheidC
45,5%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
46,3%KennisE