Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Kerkrade

Kerkrade

39,5%sociaal-cultureel
54,2%ecologisch
46,4%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie33,0%
36,6%Politieke participatie39,1%
52,3%Woonomgeving41,8%
55,9%Wonen62,8%
44,0%Veiligheid34,3%
56,2%Onderwijs50,2%
26,2%Gezonde leefstijl31,0%
29,0%Gezondheidszorg34,5%
46,8%Kunst en cultuur37,2%
29,3%Economische participatie30,9%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
33,0%Maatschappelijke participatieA
39,1%Politieke participatieB
41,8%WoonomgevingC
62,8%WonenD
34,3%VeiligheidE
50,2%OnderwijsF
31,0%Gezonde leefstijlG
34,5%GezondheidszorgH
37,2%Kunst en cultuurI
30,9%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem53,4%
44,1%Water58,5%
37,9%Afval en grondstoffen59,6%
45,9%Energie30,6%
25,5%Natuur en landschap61,4%
55,1%Externe veiligheid en hinder53,4%
55,5%Lucht62,5%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
53,4%BodemA
58,5%WaterB
59,6%Afval en grondstoffenC
30,6%EnergieD
61,4%Natuur en landschapE
53,4%Externe veiligheid en hinderF
62,5%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen57,4%
46,3%Arbeid41,5%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid44,4%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden47,6%
34,8%Kennis40,9%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
57,4%ConcurrentievermogenA
41,5%ArbeidB
44,4%Infrastructuur en bereikbaarheidC
47,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
40,9%KennisE