Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Maastricht

Maastricht

43,3%sociaal-cultureel
51,0%ecologisch
52,5%economisch

Grote gemeente

Gemeente met meer dan 100.000 inwoners

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan voorzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie33,2%
36,6%Politieke participatie45,1%
52,3%Woonomgeving33,6%
55,9%Wonen61,9%
44,0%Veiligheid33,0%
56,2%Onderwijs53,5%
26,2%Gezonde leefstijl31,4%
29,0%Gezondheidszorg44,9%
46,8%Kunst en cultuur64,0%
29,3%Economische participatie32,0%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
33,2%Maatschappelijke participatieA
45,1%Politieke participatieB
33,6%WoonomgevingC
61,9%WonenD
33,0%VeiligheidE
53,5%OnderwijsF
31,4%Gezonde leefstijlG
44,9%GezondheidszorgH
64,0%Kunst en cultuurI
32,0%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem32,3%
44,1%Water62,8%
37,9%Afval en grondstoffen71,7%
45,9%Energie31,7%
25,5%Natuur en landschap58,9%
55,1%Externe veiligheid en hinder49,2%
55,5%Lucht50,0%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
32,3%BodemA
62,8%WaterB
71,7%Afval en grondstoffenC
31,7%EnergieD
58,9%Natuur en landschapE
49,2%Externe veiligheid en hinderF
50,0%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen48,0%
46,3%Arbeid62,3%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid44,7%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden41,4%
34,8%Kennis66,1%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
48,0%ConcurrentievermogenA
62,3%ArbeidB
44,7%Infrastructuur en bereikbaarheidC
41,4%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
66,1%KennisE