Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Meerssen

Meerssen

47,5%sociaal-cultureel
59,0%ecologisch
51,0%economisch

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie41,9%
36,6%Politieke participatie46,8%
52,3%Woonomgeving45,1%
55,9%Wonen52,8%
44,0%Veiligheid60,1%
56,2%Onderwijs49,3%
26,2%Gezonde leefstijl40,6%
29,0%Gezondheidszorg42,2%
46,8%Kunst en cultuur36,1%
29,3%Economische participatie60,5%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
41,9%Maatschappelijke participatieA
46,8%Politieke participatieB
45,1%WoonomgevingC
52,8%WonenD
60,1%VeiligheidE
49,3%OnderwijsF
40,6%Gezonde leefstijlG
42,2%GezondheidszorgH
36,1%Kunst en cultuurI
60,5%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem63,9%
44,1%Water68,5%
37,9%Afval en grondstoffen61,6%
45,9%Energie30,8%
25,5%Natuur en landschap68,6%
55,1%Externe veiligheid en hinder62,0%
55,5%Lucht57,5%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
63,9%BodemA
68,5%WaterB
61,6%Afval en grondstoffenC
30,8%EnergieD
68,6%Natuur en landschapE
62,0%Externe veiligheid en hinderF
57,5%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen59,2%
46,3%Arbeid48,5%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid48,2%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden56,3%
34,8%Kennis42,9%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
59,2%ConcurrentievermogenA
48,5%ArbeidB
48,2%Infrastructuur en bereikbaarheidC
56,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
42,9%KennisE