Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Mook en Middelaar

Mook en Middelaar

54,1%sociaal-cultureel
61,9%ecologisch
51,2%economisch

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie59,9%
36,6%Politieke participatie48,0%
52,3%Woonomgeving55,3%
55,9%Wonen48,1%
44,0%Veiligheid60,0%
56,2%Onderwijs62,7%
26,2%Gezonde leefstijl55,3%
29,0%Gezondheidszorg49,7%
46,8%Kunst en cultuur40,4%
29,3%Economische participatie61,3%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
59,9%Maatschappelijke participatieA
48,0%Politieke participatieB
55,3%WoonomgevingC
48,1%WonenD
60,0%VeiligheidE
62,7%OnderwijsF
55,3%Gezonde leefstijlG
49,7%GezondheidszorgH
40,4%Kunst en cultuurI
61,3%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem64,0%
44,1%Water59,5%
37,9%Afval en grondstoffen68,6%
45,9%Energie31,4%
25,5%Natuur en landschap87,3%
55,1%Externe veiligheid en hinder62,1%
55,5%Lucht60,2%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
64,0%BodemA
59,5%WaterB
68,6%Afval en grondstoffenC
31,4%EnergieD
87,3%Natuur en landschapE
62,1%Externe veiligheid en hinderF
60,2%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen57,4%
46,3%Arbeid52,3%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid49,2%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden41,9%
34,8%Kennis55,0%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
57,4%ConcurrentievermogenA
52,3%ArbeidB
49,2%Infrastructuur en bereikbaarheidC
41,9%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
55,0%KennisE