Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Nederweert

Nederweert

54,9%sociaal-cultureel
55,3%ecologisch
50,3%economisch

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie47,8%
36,6%Politieke participatie47,2%
52,3%Woonomgeving60,6%
55,9%Wonen52,5%
44,0%Veiligheid66,1%
56,2%Onderwijs61,9%
26,2%Gezonde leefstijl48,0%
29,0%Gezondheidszorg48,9%
46,8%Kunst en cultuur45,8%
29,3%Economische participatie69,7%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
47,8%Maatschappelijke participatieA
47,2%Politieke participatieB
60,6%WoonomgevingC
52,5%WonenD
66,1%VeiligheidE
61,9%OnderwijsF
48,0%Gezonde leefstijlG
48,9%GezondheidszorgH
45,8%Kunst en cultuurI
69,7%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem54,9%
44,1%Water71,2%
37,9%Afval en grondstoffen57,2%
45,9%Energie30,9%
25,5%Natuur en landschap56,1%
55,1%Externe veiligheid en hinder82,9%
55,5%Lucht34,0%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
54,9%BodemA
71,2%WaterB
57,2%Afval en grondstoffenC
30,9%EnergieD
56,1%Natuur en landschapE
82,9%Externe veiligheid en hinderF
34,0%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen56,7%
46,3%Arbeid57,4%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid46,6%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden51,7%
34,8%Kennis38,9%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
56,7%ConcurrentievermogenA
57,4%ArbeidB
46,6%Infrastructuur en bereikbaarheidC
51,7%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
38,9%KennisE