Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Roermond

Roermond

45,3%sociaal-cultureel
46,1%ecologisch
55,2%economisch

Middelgrote gemeente

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan voorzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie42,0%
36,6%Politieke participatie45,8%
52,3%Woonomgeving40,8%
55,9%Wonen68,8%
44,0%Veiligheid34,1%
56,2%Onderwijs49,7%
26,2%Gezonde leefstijl42,0%
29,0%Gezondheidszorg37,7%
46,8%Kunst en cultuur61,6%
29,3%Economische participatie30,5%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
42,0%Maatschappelijke participatieA
45,8%Politieke participatieB
40,8%WoonomgevingC
68,8%WonenD
34,1%VeiligheidE
49,7%OnderwijsF
42,0%Gezonde leefstijlG
37,7%GezondheidszorgH
61,6%Kunst en cultuurI
30,5%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem33,8%
44,1%Water45,2%
37,9%Afval en grondstoffen41,5%
45,9%Energie27,2%
25,5%Natuur en landschap79,1%
55,1%Externe veiligheid en hinder46,1%
55,5%Lucht49,9%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
33,8%BodemA
45,2%WaterB
41,5%Afval en grondstoffenC
27,2%EnergieD
79,1%Natuur en landschapE
46,1%Externe veiligheid en hinderF
49,9%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen58,3%
46,3%Arbeid55,4%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid51,5%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden64,5%
34,8%Kennis46,0%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
58,3%ConcurrentievermogenA
55,4%ArbeidB
51,5%Infrastructuur en bereikbaarheidC
64,5%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
46,0%KennisE