Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Simpelveld

Simpelveld

44,2%sociaal-cultureel
52,4%ecologisch
39,8%economisch

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie36,5%
36,6%Politieke participatie45,8%
52,3%Woonomgeving49,2%
55,9%Wonen47,1%
44,0%Veiligheid53,6%
56,2%Onderwijs51,3%
26,2%Gezonde leefstijl34,7%
29,0%Gezondheidszorg39,5%
46,8%Kunst en cultuur29,1%
29,3%Economische participatie54,9%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
36,5%Maatschappelijke participatieA
45,8%Politieke participatieB
49,2%WoonomgevingC
47,1%WonenD
53,6%VeiligheidE
51,3%OnderwijsF
34,7%Gezonde leefstijlG
39,5%GezondheidszorgH
29,1%Kunst en cultuurI
54,9%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem64,5%
44,1%Water42,0%
37,9%Afval en grondstoffen63,1%
45,9%Energie39,0%
25,5%Natuur en landschap40,6%
55,1%Externe veiligheid en hinder55,4%
55,5%Lucht62,0%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
64,5%BodemA
42,0%WaterB
63,1%Afval en grondstoffenC
39,0%EnergieD
40,6%Natuur en landschapE
55,4%Externe veiligheid en hinderF
62,0%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen55,3%
46,3%Arbeid45,3%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid33,6%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden32,4%
34,8%Kennis32,3%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
55,3%ConcurrentievermogenA
45,3%ArbeidB
33,6%Infrastructuur en bereikbaarheidC
32,4%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
32,3%KennisE