Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Stein (L.)

Stein (L.)

47,9%sociaal-cultureel
49,8%ecologisch
48,5%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie35,4%
36,6%Politieke participatie44,9%
52,3%Woonomgeving48,8%
55,9%Wonen56,8%
44,0%Veiligheid51,1%
56,2%Onderwijs58,2%
26,2%Gezonde leefstijl36,1%
29,0%Gezondheidszorg39,6%
46,8%Kunst en cultuur48,0%
29,3%Economische participatie59,8%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
35,4%Maatschappelijke participatieA
44,9%Politieke participatieB
48,8%WoonomgevingC
56,8%WonenD
51,1%VeiligheidE
58,2%OnderwijsF
36,1%Gezonde leefstijlG
39,6%GezondheidszorgH
48,0%Kunst en cultuurI
59,8%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem52,5%
44,1%Water45,7%
37,9%Afval en grondstoffen52,5%
45,9%Energie41,6%
25,5%Natuur en landschap56,0%
55,1%Externe veiligheid en hinder39,4%
55,5%Lucht60,7%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
52,5%BodemA
45,7%WaterB
52,5%Afval en grondstoffenC
41,6%EnergieD
56,0%Natuur en landschapE
39,4%Externe veiligheid en hinderF
60,7%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen55,5%
46,3%Arbeid45,9%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid52,0%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden47,8%
34,8%Kennis41,2%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
55,5%ConcurrentievermogenA
45,9%ArbeidB
52,0%Infrastructuur en bereikbaarheidC
47,8%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
41,2%KennisE