Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Vaals

Vaals

41,1%sociaal-cultureel
63,1%ecologisch
42,2%economisch

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Historische gemeente

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie39,0%
36,6%Politieke participatie41,5%
52,3%Woonomgeving49,2%
55,9%Wonen55,6%
44,0%Veiligheid40,1%
56,2%Onderwijs47,0%
26,2%Gezonde leefstijl27,4%
29,0%Gezondheidszorg33,6%
46,8%Kunst en cultuur46,2%
29,3%Economische participatie31,2%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
39,0%Maatschappelijke participatieA
41,5%Politieke participatieB
49,2%WoonomgevingC
55,6%WonenD
40,1%VeiligheidE
47,0%OnderwijsF
27,4%Gezonde leefstijlG
33,6%GezondheidszorgH
46,2%Kunst en cultuurI
31,2%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem71,5%
44,1%Water62,8%
37,9%Afval en grondstoffen62,9%
45,9%Energie30,8%
25,5%Natuur en landschap70,0%
55,1%Externe veiligheid en hinder76,3%
55,5%Lucht67,2%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
71,5%BodemA
62,8%WaterB
62,9%Afval en grondstoffenC
30,8%EnergieD
70,0%Natuur en landschapE
76,3%Externe veiligheid en hinderF
67,2%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen58,1%
46,3%Arbeid41,3%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid36,7%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden33,1%
34,8%Kennis41,9%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
58,1%ConcurrentievermogenA
41,3%ArbeidB
36,7%Infrastructuur en bereikbaarheidC
33,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
41,9%KennisE