Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Venlo

Venlo

43,0%sociaal-cultureel
46,3%ecologisch
54,2%economisch

Grote gemeente

Gemeente met meer dan 100.000 inwoners

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan voorzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie42,0%
36,6%Politieke participatie39,5%
52,3%Woonomgeving46,3%
55,9%Wonen63,5%
44,0%Veiligheid35,1%
56,2%Onderwijs46,9%
26,2%Gezonde leefstijl33,8%
29,0%Gezondheidszorg42,2%
46,8%Kunst en cultuur53,0%
29,3%Economische participatie27,6%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
42,0%Maatschappelijke participatieA
39,5%Politieke participatieB
46,3%WoonomgevingC
63,5%WonenD
35,1%VeiligheidE
46,9%OnderwijsF
33,8%Gezonde leefstijlG
42,2%GezondheidszorgH
53,0%Kunst en cultuurI
27,6%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem34,4%
44,1%Water63,2%
37,9%Afval en grondstoffen51,3%
45,9%Energie29,1%
25,5%Natuur en landschap57,4%
55,1%Externe veiligheid en hinder41,3%
55,5%Lucht47,7%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
34,4%BodemA
63,2%WaterB
51,3%Afval en grondstoffenC
29,1%EnergieD
57,4%Natuur en landschapE
41,3%Externe veiligheid en hinderF
47,7%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen61,0%
46,3%Arbeid59,1%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid46,6%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden47,7%
34,8%Kennis56,6%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
61,0%ConcurrentievermogenA
59,1%ArbeidB
46,6%Infrastructuur en bereikbaarheidC
47,7%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
56,6%KennisE