Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Venray

Venray

49,3%sociaal-cultureel
47,4%ecologisch
55,4%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan voorzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie58,0%
36,6%Politieke participatie39,7%
52,3%Woonomgeving51,8%
55,9%Wonen60,5%
44,0%Veiligheid48,1%
56,2%Onderwijs49,9%
26,2%Gezonde leefstijl49,2%
29,0%Gezondheidszorg47,4%
46,8%Kunst en cultuur41,7%
29,3%Economische participatie46,4%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
58,0%Maatschappelijke participatieA
39,7%Politieke participatieB
51,8%WoonomgevingC
60,5%WonenD
48,1%VeiligheidE
49,9%OnderwijsF
49,2%Gezonde leefstijlG
47,4%GezondheidszorgH
41,7%Kunst en cultuurI
46,4%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem42,7%
44,1%Water51,9%
37,9%Afval en grondstoffen57,9%
45,9%Energie35,5%
25,5%Natuur en landschap45,8%
55,1%Externe veiligheid en hinder63,0%
55,5%Lucht35,0%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
42,7%BodemA
51,9%WaterB
57,9%Afval en grondstoffenC
35,5%EnergieD
45,8%Natuur en landschapE
63,0%Externe veiligheid en hinderF
35,0%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen65,5%
46,3%Arbeid61,0%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid49,5%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden56,8%
34,8%Kennis44,1%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
65,5%ConcurrentievermogenA
61,0%ArbeidB
49,5%Infrastructuur en bereikbaarheidC
56,8%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
44,1%KennisE