Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Voerendaal

Voerendaal

50,4%sociaal-cultureel
53,4%ecologisch
50,8%economisch

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie38,5%
36,6%Politieke participatie48,0%
52,3%Woonomgeving51,5%
55,9%Wonen52,1%
44,0%Veiligheid59,5%
56,2%Onderwijs59,6%
26,2%Gezonde leefstijl38,1%
29,0%Gezondheidszorg41,8%
46,8%Kunst en cultuur50,1%
29,3%Economische participatie64,4%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
38,5%Maatschappelijke participatieA
48,0%Politieke participatieB
51,5%WoonomgevingC
52,1%WonenD
59,5%VeiligheidE
59,6%OnderwijsF
38,1%Gezonde leefstijlG
41,8%GezondheidszorgH
50,1%Kunst en cultuurI
64,4%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem73,3%
44,1%Water41,0%
37,9%Afval en grondstoffen65,4%
45,9%Energie34,5%
25,5%Natuur en landschap39,0%
55,1%Externe veiligheid en hinder59,8%
55,5%Lucht60,4%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
73,3%BodemA
41,0%WaterB
65,4%Afval en grondstoffenC
34,5%EnergieD
39,0%Natuur en landschapE
59,8%Externe veiligheid en hinderF
60,4%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen59,4%
46,3%Arbeid47,5%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid44,5%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden55,5%
34,8%Kennis46,8%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
59,4%ConcurrentievermogenA
47,5%ArbeidB
44,5%Infrastructuur en bereikbaarheidC
55,5%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
46,8%KennisE