Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Weert

Weert

48,1%sociaal-cultureel
46,6%ecologisch
55,1%economisch

Middelgrote gemeente

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan voorzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie44,5%
36,6%Politieke participatie44,5%
52,3%Woonomgeving47,7%
55,9%Wonen58,9%
44,0%Veiligheid44,4%
56,2%Onderwijs53,6%
26,2%Gezonde leefstijl46,1%
29,0%Gezondheidszorg47,3%
46,8%Kunst en cultuur50,4%
29,3%Economische participatie44,0%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
44,5%Maatschappelijke participatieA
44,5%Politieke participatieB
47,7%WoonomgevingC
58,9%WonenD
44,4%VeiligheidE
53,6%OnderwijsF
46,1%Gezonde leefstijlG
47,3%GezondheidszorgH
50,4%Kunst en cultuurI
44,0%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem38,5%
44,1%Water62,5%
37,9%Afval en grondstoffen41,8%
45,9%Energie31,6%
25,5%Natuur en landschap56,3%
55,1%Externe veiligheid en hinder57,5%
55,5%Lucht37,9%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
38,5%BodemA
62,5%WaterB
41,8%Afval en grondstoffenC
31,6%EnergieD
56,3%Natuur en landschapE
57,5%Externe veiligheid en hinderF
37,9%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen56,5%
46,3%Arbeid55,8%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid56,3%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden57,6%
34,8%Kennis49,4%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
56,5%ConcurrentievermogenA
55,8%ArbeidB
56,3%Infrastructuur en bereikbaarheidC
57,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
49,4%KennisE