Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Valkenburg aan de Geul

Valkenburg aan de Geul

44,5%sociaal-cultureel
59,1%ecologisch
48,1%economisch

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie41,6%
36,6%Politieke participatie46,8%
52,3%Woonomgeving48,7%
55,9%Wonen45,5%
44,0%Veiligheid42,2%
56,2%Onderwijs55,0%
26,2%Gezonde leefstijl35,4%
29,0%Gezondheidszorg33,9%
46,8%Kunst en cultuur51,0%
29,3%Economische participatie45,2%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
41,6%Maatschappelijke participatieA
46,8%Politieke participatieB
48,7%WoonomgevingC
45,5%WonenD
42,2%VeiligheidE
55,0%OnderwijsF
35,4%Gezonde leefstijlG
33,9%GezondheidszorgH
51,0%Kunst en cultuurI
45,2%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem64,7%
44,1%Water64,9%
37,9%Afval en grondstoffen58,7%
45,9%Energie32,7%
25,5%Natuur en landschap68,2%
55,1%Externe veiligheid en hinder64,0%
55,5%Lucht60,8%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
64,7%BodemA
64,9%WaterB
58,7%Afval en grondstoffenC
32,7%EnergieD
68,2%Natuur en landschapE
64,0%Externe veiligheid en hinderF
60,8%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen54,1%
46,3%Arbeid47,5%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid51,7%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden53,5%
34,8%Kennis33,6%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
54,1%ConcurrentievermogenA
47,5%ArbeidB
51,7%Infrastructuur en bereikbaarheidC
53,5%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
33,6%KennisE