Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Lelystad

Lelystad

39,4%sociaal-cultureel
55,2%ecologisch
52,2%economisch

Middelgrote gemeente

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie26,4%
36,6%Politieke participatie47,5%
52,3%Woonomgeving39,2%
55,9%Wonen66,5%
44,0%Veiligheid34,1%
56,2%Onderwijs43,5%
26,2%Gezonde leefstijl39,1%
29,0%Gezondheidszorg39,1%
46,8%Kunst en cultuur30,1%
29,3%Economische participatie29,1%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
26,4%Maatschappelijke participatieA
47,5%Politieke participatieB
39,2%WoonomgevingC
66,5%WonenD
34,1%VeiligheidE
43,5%OnderwijsF
39,1%Gezonde leefstijlG
39,1%GezondheidszorgH
30,1%Kunst en cultuurI
29,1%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem75,3%
44,1%Water64,6%
37,9%Afval en grondstoffen52,0%
45,9%Energie38,4%
25,5%Natuur en landschap36,1%
55,1%Externe veiligheid en hinder75,7%
55,5%Lucht44,4%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
75,3%BodemA
64,6%WaterB
52,0%Afval en grondstoffenC
38,4%EnergieD
36,1%Natuur en landschapE
75,7%Externe veiligheid en hinderF
44,4%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen47,0%
46,3%Arbeid52,6%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid56,9%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden49,5%
34,8%Kennis54,8%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
47,0%ConcurrentievermogenA
52,6%ArbeidB
56,9%Infrastructuur en bereikbaarheidC
49,5%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
54,8%KennisE