Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Horst aan de Maas

Horst aan de Maas

53,8%sociaal-cultureel
50,7%ecologisch
55,9%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie62,2%
36,6%Politieke participatie41,7%
52,3%Woonomgeving47,8%
55,9%Wonen51,5%
44,0%Veiligheid62,7%
56,2%Onderwijs58,8%
26,2%Gezonde leefstijl54,6%
29,0%Gezondheidszorg52,9%
46,8%Kunst en cultuur41,6%
29,3%Economische participatie64,6%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
62,2%Maatschappelijke participatieA
41,7%Politieke participatieB
47,8%WoonomgevingC
51,5%WonenD
62,7%VeiligheidE
58,8%OnderwijsF
54,6%Gezonde leefstijlG
52,9%GezondheidszorgH
41,6%Kunst en cultuurI
64,6%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem58,8%
44,1%Water57,2%
37,9%Afval en grondstoffen67,9%
45,9%Energie24,2%
25,5%Natuur en landschap43,3%
55,1%Externe veiligheid en hinder67,0%
55,5%Lucht36,4%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
58,8%BodemA
57,2%WaterB
67,9%Afval en grondstoffenC
24,2%EnergieD
43,3%Natuur en landschapE
67,0%Externe veiligheid en hinderF
36,4%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen64,4%
46,3%Arbeid59,7%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid47,6%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden71,6%
34,8%Kennis36,3%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
64,4%ConcurrentievermogenA
59,7%ArbeidB
47,6%Infrastructuur en bereikbaarheidC
71,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
36,3%KennisE